Az Adattár gyűjteményrészlegei - népköltési gyűjtemény

A szellemi néprajzi gyűjtésből a népmeséket, közmondásokat, népszokásokat, babonákat, hiedelmeket tartalmazza. Ezeknek gyűjtői teológusok, gimnazisták, valamint a népfőiskolások leginkább a Tiszahát, a Latorca-Ungvidéke, a Bod­rogköz, a Hegyköz falvaiban. A népfőiskolások pedig így viszonozták azt a segítséget, hogy a tanfolyamok ideje alatt a szemináriumok könyvtárait használták (6.000 egység)