Szakmai beszámoló

RESTAURÁLÓ MŰHELY SZÁMÁRA SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRŐL

Pályázati azonosító: 3533/00119

A megpályázott anyagok és eszközök leírása, felhasználási köre, szakmai vonatkozásai és tapasztalatai.

Beszerzésre kerültek:

Etanol 96%-os 4 liter mennyiségben.

Penésszel fertőzött dokumentumok, könyvek általánosan használt fertőtlenítőszere.

Alkoholos átitatással segíthető elő a gyűrött, deformálódott pergamen levelek simítása is.

Több  különböző  segédanyag,   fixálók  és  ragasztóanyagok oldószere  is  az alkohol.

Ez  évben  pergamen oklevél restaurálásához, régi sellakos bevonat eltávolításához, valamint Regnál és Klucel segédanyagaink oldatba vitelére használtuk.

Beszerzésre kerültek természetes ragasztók

Technikai zselatin - Pergamenek, papírok restaurálása során általánosan használt ragasztó anyag, de használatos pigmentek rögzítésére, anyag megerősítésre is. Jól keverhető a használattól függően különböző másik ragasztókkal, fixálókkal.

Tokhalhólyag enyv - Festékek rögzítésére, anyagok megerősítésére használt, elsősorban a festett pergamen alapú műtárgyak, oklevelek esetében.

Pergamen enyv - Pergamen iratok, oklevelek, pergamen könyvkötések kiegészítésére pergamenöntést alkalmazunk. Ehhez az eljáráshoz, az öntőpép 

elkészítéséhez szükséges a pergamen enyv használata. A megromlott állapotú pergamenek megerősítő?kezelését is pergamen enyves átkenéssel végezzük.

Műanyag ragasztó

Planatol - (3 kg.) Dokumentumok tárolásához szükséges tokok, dobozok elkészítéséhez használt ragasztó anyag.

Akvarell ceruza készlet 72 db-os - Retusáláshoz szükséges.

Fűzőcérna - Könyvek restaurálása során, újratűzéshez szükséges. 3 féle méretben és sodratban került beszerzésre.

Szike pengék - Bőrök serfeléséhez (vékonyításához). Sebészeti egyszer használatos pengék kerültek beszerzésre, 100 db. mely kb. egy évi szükségletünket fedezi.

Ecsetek - Restauráló műhelyünk naponta különböző célra, különböző minőségű ecseteket használ. Idén több féle méretben oszlató ecseteket vásároltunk.

Jelen támogatott eszköz és anyagbeszerzések egy évre tervezett munkák megvalósítására elegendőek általában. Ez alól kivételt képeznek:

Technikai zselatin,
Tokhalhólyag enyv
Pergamen enyv
Akvarell ceruza készlet

Ezek, előre láthatóan több évre elegendő mennyiségek.

A többi  anyag és  eszköz  felhasználásra kerül  a  2013-14  évben tervezett munkáink során.

így megvalósul több levéltári egység és könyvtári könyv, többek közt a 2006-ban az oroszoktól visszakapott könyvek restaurálása.

A Sárospataki Református Kollégium textilrestauráló műhelyének szüksége volt egy speciális asztalra (lyukas asztal) azért, hogy az állagmegóvási, restaurálási és a rekonstrukciós munkálatokat kellő szakértelemmel el lehessen végezni.

A pályázaton elnyert összeg lehetőséget adott, hogy a nevezett asztal szakember által elkészüljön.

A speciális asztal nagy segítséget nyújt zászlók, kárpitok és minden olyan műtárgynál, a minek a mozgatása lehetetlen a nagysága vagy az állapota miatt. A konzerváló varrásnál könnyebb a nyíláson felülről le illetve alulról fel öltögetni. A restauráló .asztal méreténél fogva is lehetőséget ad a nagyobb textília kiterítésére.

Azért,hogy  az  állagmegóvási,   restaurálási   illetve  a  rekonstrukciós munkálatokat el lehessen végezni, nagy szükség volt a beszerzett jó minőségű restauráló asztalra. Sárospatak, 2013. október 31.

 

Wallingíer Mónika                                                               Rádainé Bodnár Katalin

Könyv-és papírrestaurátor                                                          textilrestaurátor