Az Adattár gyűjteményrészlegei - fényképtár és tájképes levelezőlap-gyűjtemény

Fényképtár.

Az anyagra jellemző, hogy túlsúlyban vannak a táj egyházi és világi politikai és kulturális, a világ magyarságát érintő - eseményeit rögzítő, továbbá a tele­pülések, közöttük Sárospatak városának építészeti változásait megörökítő felvételek. (47.262 db)

Tájképes levelezőlap-gyűjtemény:

A faluszeminaristák megfigyeléseikből és tapaszta­lataikból fényképen is szerettek volna valamit rögzíteni, s erre kevés lehetőségük és eszközeik lévén, ha volt a helységről képes levelezőlap, igyekeztek azt megszerezni. A kezdetben jelentéktelennek tűnő anyagnak növekedése folyamán hamar kiderült fontos helytörténeti és kortörténeti dokumentum-értéke. ( 82.604 db)