Részlegek, munkatársak

A SRKTGy részlegei, és munkatársai

MUNKATÁRSAINK                                                                                                                                                                                                                         

 

A Tudományos Gyűjtemények munkatársai

 

Munkatárs

Végzettség

Beosztás

Munkaterület /Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienes Dénes PhD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lelkész, pedagógia szakos tanár, szakképzett levéltáros, teológiai tanár, egyháztörténész (PhD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyűjteményi igazgató,

tudományos kutató

Irányítja, felügyeli és szervezi a Tudományos Gyűjtemények szakmai munkáját.

Az egyház- és a neveléstörténet kutatója. Szerkeszti az Acta Patakina és a Nemzet, Egyház, Művelődés sorozatot. Főszerkesztője a Sárospataki Füzeteknek. Tagja az Egyháztörténeti Szemle szerkesztőségének.

 

Publikációi különböző szakfolyóiratokban és gyűjteményes kötetekben jelennek meg. Önálló kötetei     egyház-, hely-, iskola-, pedagógia- és teológiatörténet tárgyában születtek.

 

Károli Gáspár-díj; Comenius Emlékérem.

 

 

 

 

 

Tanászi Árpád

 

 

 

 

Lelkész, állományvédelem (OSzK szaktanfolyam), EU-s pályázatírás

 

 

 

 

Gyűjteményi főtanácsos gyűjteményi igazgatóhelyettesi munkakörrel

A gyűjteményi idegenvezetés koordinálása, pályázatkezelés, kapcsolattartás, a Gönci Károlyi Gáspár Múzeum és Biblia kiállítás szakmai felügyelője.

Cikkei könyvtártörténeti katalógusokban jelennek meg.

 

 

Egeresi Gábor

 

Lelkész, általános- és középiskolai történelemtanár

 

Kollégiumi titkár

Kollégiumi „közös” ügyek (ingatlanok, rendezvények, pályázatok, kapcsolattartás, eseti képviselet).

 

 

 

 

Timári István

 

 

 

 

Villamosmérnök, mérnők tanár

 

 

 

 

Informatikus

Biztosítja a Tudományos Gyűjtemények informatikai rendszerének megbízható működését, szkennel, digitalizál, részt vesz az intézmény kiadványainak technikai munkáiban, tartja a kapcsolatot a biztonságtechnikai üzemeltető cégekkel.

 

 

Asztalos József

 

Fényképész, video-operatőr. Református ksz. művelődésszervezői szak. (SRTA)

 

Szerkesztő (kiadói,  technikai, honlap)

PR és honlap szerkesztés, könyvszerkesztés, kiadói és technikai szerkesztés, tervezés. (Hernád Kiadó)

 

 

A Nagykönyvtár munkatársai

Munkatárs

Végzettség

Beosztás

Munkaterület /Egyéb

 

 

 

 

 

Csorba Dávid PhD

 

 

 

 

Magyar irodalom és nyelvtan – történelem szakos tanári és ógörög szakos bölcsész egyetemi diploma, irodalomtörténész (PhD)

 

 

 

 

Könyvtárigazgató,

tudományos kutató

Irányítja, felügyeli és szervezi a Nagykönyvtár szakmai munkáját.

Az RMK–RMNY-katalógus és a kézirattár felelőse.

Publikációi jelentek meg a 16–18. századi magyar és nemzetközi művelődés-történet számos területén (könyv-, könyvtár-, irodalom-, teológia-, és kultusztörténet). Ezek adatai elérhetőek az MTMT adatbázisban.

 

 

 

Kovács Áron PhD

 

 

 

Történelem szakos bölcsész egyetemi diploma, történész (PhD)

 

 

 

Könyvtári munkatárs, tudományos kutató

Feladata a digitalizálási munkák szervezése, hagyatéki anyagok kezelése.

 Publikációi jelentek meg a 18–20. századi eszme-, oktatás- és politikatörténet témakörében. Ezek adatai elérhetőek az MTMT adatbázisban.

 

 

 

Bátoriné dr. Misák Marianna

 

 

 

Református lelkipásztor, főiskolai adjunktus, egyháztörténész (PhD). Diplomái: Teológus-Lelkész BA, MA szak, Vallástanár szak, Pedagógia szakos tanár, Történelem szakos tanár, könyvtáros asszisztens. Szombathy János díjas.

 

 

 

Könyvtári munkatárs, tudományos kutató

A szerzeményezett könyvek e-katalógizálása.

Publikációi, könyvei egyháztörténeti vonatkozásban a Tiszáninneni Egyházkerület történetével, elöljáróival, neveléstörténeti vonatkozásban pedig nőneveléssel, nőnevelő intézmények történetével kapcsolatosak. Ezek adatai elérhetőek az MTMT adatbázisban.

 

 

Éger Gábor

 

 

Informatikus könyvtáros egyetemi diploma

 

 

Könyvtáros

Könyvtárközi kölcsönzést intézi. Könyvtártörténeti publikációi a Sárospataki Nagykönyvtár állományához kapcsolódnak.

 

 

Földényi Mariann

Magyar irodalom és német szakos tanári főiskolai diploma, könyvtáros főiskolai diploma, református közösségszervező szak

 

Könyvtáros

 

Feladata a hagyatéki könyvtárak katalógusa.

 

Nagy Klára

Lelkészi diploma, könyvtáros főiskolai diploma

 

Könyvtári munkatárs

Feladata a régi könyvek leírása, és a kulturális programok szervezése.

Nagy-Baló Enikő Magdolna

Óvodapedagógusi főiskolai diploma

Segéd könyvtáros

(4 órában)

Feladata az adattári és kézirattári anyagok feldolgozása.

Pásztor Gyuláné

Tanítónői főiskolai diploma

Segéd könyvtáros

A Folyóirattár felelőse.

 

Bálint István

 

Hivatásos sofőr

 

Raktáros

Raktáros.

Fafaragásai köztereken és kollégiumi épületekben egyaránt láthatóak.

 

 

A Levéltár munkatársai

Munkatárs

Végzettség

Beosztás

Munkaterület/Egyéb

 

Szentimrei Márk

 

Lelkész, történelem szakos tanár

 

Levéltár igazgató

Irányítja, felügyeli és szervezi a levéltár szakmai munkáját, ellátja a kutatószolgálat, és az idegenvezetést.

 

Jósvay Klára

 

 

Dietetikus, főiskolai biológia szak, levéltár (ELTE BTK)

 

Levéltáros

Hagyatékok, beérkezett anyagok rendezése, mutatók készítése, kutatószolgálat, egyéb.

 

 

Wallinger Mónika

Könyv –és papírrestaurátor szak, református közösségszervező szak

Szakképzett papír- és könyvrestaurátor

Levéltári és könyvtári dokumentumok restaurálása, az állomány szakmai felügyelete.

Molnárné Ficzere Csilla

Lelkész, Műtárgyvédelmi Asszisztens képzés

Restaurátor-asszisztens

Állományvédelem

 

A Múzeum munkatársai

Munkatárs

Végzettség

Beosztás

Munkaterület/Egyéb

 

 

 

 

 

Pocsainé Eperjesi Eszter PhD.

 

 

 

 

 

Lelkész, etnográfus

 

 

 

 

 

Múzeumigazgató, teológiai kutatói főmunkatárs

 

Irányítja, felügyeli és szervezi a múzeum szakmai munkáját, részt vesz az állománygyarapításban és kutatók kiszolgálásában.

Publikációi az egyházművészet és a szakrális néprajz tárgyában, folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben jelennek meg. Önálló köteteket is publikált.

 

 

 

 

Rádainé Bodnár Katalin

 

 

Szakképzett textilrestaurátor, textilmérnök, középiskolai tanár, díszítőművészeti szakkörvezető

 

 

 

Textilrestaurátor

Textilrestaurálás, rekonstrukciók készítése, műtárgyak beazonosítása, tárgyleírása, a múzeum textil anyagának korszakonkénti feldolgozása.

Publikációi műtárgyvédelem, múzeumpedagógia és textiltörténet területén jelentős.

 

 

Vitányi Beatrix

 

 

Tervezőgrafikus, textilrestaurátor

 

 

 

Múzeumi munkatárs

Grafikai munkák, textil állagvédelmi munkák végzése, textilrestaurálás, kézműves foglalkozások előkészítése, lebonyolítása.

 

 

Kusnyír Éva

 

 

 

Néprajzos – muzeológus, DE BTK Néprajz PhD hallgatója

 

 

Múzeumi munkatárs

Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása, kiállítás rendezés, idegenvezetés, kutatómunka.

Kutatási területe: vallási néprajz, informális gazdasági stratégiák.

 

 

Bálintné Farkas Ildikó

 

 

Református közösségszervező (művelődés szervező), fazekas

 

 

 

Múzeumi munkatárs

Rendezvényszervezés, kiállítás rendezés, raktármunkák, állományvédelem, adminisztráció, múzeumpedagógiai foglalkozások tartása.

 

 

Az Adattár munkatársai

Munkatárs

Végzettség

Beosztás

Munkaterület/Egyéb

 

 

 

 

Laczkó Gabriella

 

Lelkész,

közművelődés szak,

szociológus,

pedagógus

ELTE európai etnológia doktori iskola abszolutórium

 

 

 

 

Adattár igazgató,

SRTA gyakorlati vezető tanár

Felügyeli és szervezi az adattár szakmai munkáját, részt vesz az állomány feldolgozásában

és a kutatók kiszolgálásában. előadások tartása. Előadásokat tart a kutatási területén (egyház-szociológia témakörben).

Nagy-Baló Enikő Magdolna

Óvodapedagógusi főiskolai diploma

Adattári munkatárs

(4 órában)

Részt vesz az Adattár feldolgozó és kutatókat segítő munkájában.