Az Adattár gyűjteményrészlegei - aprónyomtatványok, újságkivágat-gyűjtemény

Aprónyomtatvánv - gyűjtemény:

A helységek életét valamilyen vonatkozásban doku­mentáló aprónyomtatványok: hirdetmények, különböző rendezvények meghívói, műso­rai, plakátok röpcédulák stb. Gyűjti a Magyarországi Református Egyházra, annak gyü­lekezeteire, intézményeire, egyesületeire és a protestáns egyházak ifjúsági és belmissziós mozgalmaira vonatkozó anyagot. Állománya 50.779 db.

Újságkivágat-gyűjtemény:

Ebbe kezdetben Sárospatak és a három közeli tájegység községéiről itt-ott esetlegesen megtalált újsághíreket, cikkeket helyezték el. (5.384db)