Az Adattár

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek - a Nagy­könyvtár, Múzeum és a Levéltár mellett - legfiatalabb alkotórésze az Adattár. Az elne­vezés első hallásra vagy nagyon sokat jelenthet, vagy pedig száraz adatoknak megőrzé­sét, nyilvántartását sejteti a hallgatóval.

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek - a Nagy­könyvtár, Múzeum és a Levéltár mellett - legfiatalabb alkotórésze az Adattár. Az elne­vezés első hallásra vagy nagyon sokat jelenthet, vagy pedig száraz adatoknak megőrzé­sét, nyilvántartását sejteti a hallgatóval.

Ennek a gyűjteménynek alapját képezi az 1931/32-es tanévben a Sárospataki Refor­mátus Theológián megindult faluszemináriumi munka dr. Szabó Zoltán gyakorlati teoló­giai professzor és dr. Újszászy Kálmán filozófia professzor vezetésével. Ők azokat a diákokat gyűjtötték maguk köré, akik már lelkészi szolgálatukra való felkészülésük so­rán felelősséget éreztek a magyar falu iránt.

Az adattári gyűjtemény helytörténettel, egyháztörténettel, szellemi néprajzzal, ma­gyarság életével foglalkozó kutatók, szakemberek leggyakrabban látogatott részlege. Míg kezdetben a Bodrogköz, Hegyköz és Hegyalja községeivel foglalkozó anyagot gyűjtött, jelenleg az egész Kárpát-medence magyarságáról találhatóak dokumentumok. Sőt ezen túlmenően a kontinenseken szétszóródott magyarság kivándorlásának hullá­maival, az emigrációban élők sorsával, a református gyülekezetek életével, munkájával is megismerkedhetnek itt az érdeklődők.

Az állomány minden darabja jellegének megfelelően van leltározva, nyilvántartva és raktározva. Az aprónyomtatványok kivételével minden állományba vett darabról szerzői és földrajzi nevek szerinti katalóguscédula készül.