Az Adattár

Az Adattár

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek - a Nagykönyvtár, Múzeum és a Levéltár mellett - legfiatalabb alkotórésze az Adattár. Az elnevezés első hallásra vagy nagyon sokat jelenthet, vagy pedig száraz adatoknak megőrzését, nyilvántartását sejteti a hallgatóval.

Az Adattár gyűjteményrészlegei - szakkönyvtár

Észak-Magyarország egyetlen olyan monografikus, de szépirodalmat is tartalmazó szakkönyvtára, mely elsősorban a parasztsággal, a magyar falvakkal, a református gyülekezetekkel foglalkozó, a múlt század végétől napjainkig megjelent magyar nyelvű szakirodalmat tartalmazza.

Az Adattár gyűjteményrészlegei - kézirattár

Az Adattár kézirattárában nagyobb terjedelmű, összefüggő tárgyú tanulmányok, dolgozatok, monográfiák kerülnek benne megőrzésre.

Az Adattár gyűjteményrészlegei - aprónyomtatványok, újságkivágat-gyűjtemény

Az Adattár gyűjteményrészlegei - fényképtár és tájképes levelezőlap-gyűjtemény

Az Adattár gyűjteményrészlegei - népköltési gyűjtemény

Az Adattár gyűjteményrészlegei - népfőiskolai gyűjtemény

Az Adattár gyűjteményrészlegei - külföldi magyar református gyűjtemény

1947 szeptemberében a sárospataki faluszeminárium az amerikai magyar lelkészek, nagyobbrészt egykor pataki diákok, valamint ösztöndíjas teológusok címére körlevelet fogalmazott meg, amelyben a kivándorolt magyarság életével kapcsolatos „tárgyi vagy írott emlékek” összegyűjtésére kéri fel őket.

Az Adattár gyűjteményrészlegei - adaléktár

A nem kézirattári és nem levéltári jellegű többségében kézzel írott, eddig nyomtatásban meg nem jelent adalékanyagot tárolja. Legnagyobb részét a faluszemináriumi kiszállások alkalmával a szeminaristák által készített kéziratos vagy gépírásos Jelentések, feljegyzések adatközlések, kisebb lélegzetű dolgozatok teszik ki.