A Gyűjtemények

Gyűjtemények - Statisztika

AZ ÁLLOMÁNY STATISZTIKAI ADATAI

Gyűjtemények - A Nagykönyvtár

Profiljának kialakulásában döntő tényező volt, hogy az ország oktatás-, nevelés- és művelődéstörténetében számottevő iskolai könyvtárként gyűlt. Az állomány összetételét árnyalta a sok adományozó és hagyatékozó változatos érdeklődése és szemlélete.

Gyűjtemények - A Múzeum

A Tudományos Gyűjtemények anyaintézete, a Református Kollégium keretében a könyvtár és a levéltár mellett keletkezett még néhány kisebb, az oktatást és a nevelést segítő eszköztár, ahogyan koronként nevezték őket: "múzeum", "gyűjtemény", "szertár".

Gyűjtemények - A Levéltár

Kialakulása A 19. század derekán a szabadságharc leverését követően megszűnt a Kollégium diákönkormányzati adminisztrációja. Ekkor került sor a seniori és contrascribai archívumból az anyag ideiglenesen a könyvtárba, de a valóságban sokáig nem volt gazdája.

Gyűjtemények -Cs.Szabó László könyvtára

Baranyai Katalin: Cs.Szabó László könyvtári hagyatéka Sárospatakon

Gyűjtemények - Az Adattár

A Tudományos Gyűjtemények legfiatalabb részlege. Többrétegű munkájának magva a Theológiai Akadémia Faluszemináriumának munkája eredményeként gyűlt össze az 1930-as, 40-es években.